Sanatla Gelişen Girişimci Engelsiz Kalpler (Başarıyla tamamlandı)

Projenin Amaçları: Engelli ve engelsiz gençleri kaynaştırarak pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırarak gençlerin kaynaşmalarını sağlamaktır. Gençlere yönelik Kültürel ve sosyal faaliyetler gerçekleştirerek gençlerin boş vakitlerini daha iyi değerlendirip sosyalleşmelerine yardımcı olmaktır. Aynı zamanda Mesleki kurslar ve seminerler vererek girişimci becerilerini artırıp engelli engelsiz gençlerin iş hayatına atılmalarına destek olmak. Bununla birlikte yeterli mesleği olmayan engelli gençlere meslek kazandırıp kendi işlerini kurma imkânı sağlamaktır. Gençleri kariyer hedeflerine odaklamak,  sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve kendilerini yönetebilecek donanımlı genç liderler yetiştirmektir. İş hayatına atılacak gençlere özveri kazandırıp büyük işler başaracağına inandırmaktır. KOSGEB ile iş birliği yaparak Engelli ve Engelsiz gençlere Girişimcilik kursu vererek girişimcilik sertifikası kazandırmak. Mesleki kurslarımızdan meslek edinen gençlerimize Girişimci sertifikası kazandırarak KOSGEB hibe fonu desteği ile birlikte kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmaktır. İş yerini kuracak olan gençlerimiz kendi işinin patronları olacak ve  ekonomik durumlarını en üst seviyeye taşıyacağı gibi Vergi Mükellefi olarak Ülke Ekonomisine katkı sağlayacaktır. İş bulmakta güçlük çeken engelli gençler iş arayan değil işveren genç konumuna gelecektir. Aynı zamanda projemiz kapsamında yapacak olduğumuz sempozyum panelleri ve Kültürel faaliyetleriyle bilinçlenip ülkemizin manevi değerlerine bağlı kalmaları ve toplumda saygın bireyler olmaları sağlanacaktır. Aynı zamanda toplum içine fazla girememiş engelli gençleri sosyalleştirerek girişken, atılımcı aktif gençler yetiştirmek ve karar verme mekanizmalarını hızlandırarak iş hayatına katılmalarını sağlamaktır.    Üniversitelerde yapacak olduğumuz Sempozyum panelleri ile Gençlerimizi önemli akademisyen hocalarla buluşturarak serbest kürsü ile kendilerini ifade etmelerine fırsat vermektir. Hayata dahi düşüncelerini ve beklentilerini açıkça ifade ederek özgüvenlerini kazanmalarına aracı olmaktır. Bunun yanında gençlerimizi çeşitli programlarla iş adamlarından oluşan Kulüp Başkanları, Sanayı Oda Başkanları Üniversitelerin Rektör ve Akademisyen hocaları ve İş dünyasının önde gelmiş CIO ları ile buluşturup tecrübelerinden faydalandırmaktır.

Proje Özet:

Projenin sahibi Sevgi Seli Engelliler Derneğidir. Proje süresi 12 aydır. Hedef grubu 18-29 yaş arası Engelli ve engelsiz gençlerdir. Projemizin amacı engelli ve engelsiz gençlerimize mesleki kurslar, seminerler vererek yeteneklerini geliştirerek girişimci ruhunu ve becerilerini ortaya çıkarmaktır. Aynı zamanda engelli ve engelsiz gençlerin birbirleri ile kaynaşmalarını sağlayıp, pozitif ayrımcılığı ortadan kaldırarak sosyal yaşama katkı sağlamaktadır. Projemizde çeşitli kültürel etkinlikler düzenleyerek gençlerimizin boş vakitlerini iyi değerlendirip öz güvenlerini artırıp kendilerini daha iyi ifade etmelerinin yolunu açmaktır. Projemize engelli engelsiz genç arkadaşların katılımı ile mevcut durumu değerlendirip ortaya çıkabilecek sorunlara çözüm üretme metotları oluşturmaktır. Aynı zamanda boş vakitlerini daha iyi değerlendirerek internet bağımlılığı, madde bağımlılığı vb. kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve iş hayatına atılmaları sağlamaktır.  Bu proje sonucunda engelli ve engelsiz gençlere meslek kazandırıp KOSGEB girişimcilik eğitimi desteği ile gençleri iş hayatına atılmalarına yardımcı olunacaktır. Aynı zamanda Kültürel ve sanatsal eğitimlerle sanata olan ilgileri artırılacak, seminer ve sempozyumlar la kişisel gelişimlerine katkı sağlanacaktır. Böylece gençlerin vakitlerini daha iyi değerlendirmelerine ve kişisel gelişimlerine faydalı olmayı, Engelli Gençleri Mesleki Eğitimlerle donatıp bilgili, kendine güvenen genç iş adamları yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Yani ülkemizdeki işsizlik sorunu yaşayan ve ekonomik olarak zayıf kalan gençler işveren genç yönetici pozisyonuna gelecektir. Böylece engelli ve engelsiz gençlerimiz ekonomik durumunu güçlendirip sosyal hayata ve iş dünyasına kazandırılacaktır.

Yorum Kapalıdır.